UPORABA VEJIC PRI PREVAJANJU IN PISANJU

Pri prevajanju besedil so med drugim pomembne tudi vejice. Uporaba vejic v slovenskem in angleškem jeziku se namreč precej razlikuje, tako hitro pride do napak.

Dostikrat se stavek v angleščini začne nekako takole:

In 2011, the company…

Napake pri prevajanju pa se zgodijo že kar takoj in se stavek prevede v slovenščino takole:

V letu 2011, je podjetje…

V angleščini vejica skoraj vedno sledi takšnemu uvodu, v slovenščini pa se večinoma držimo pravila, da vejica ločuje stavke s povedkom, torej stavke, ki vključujejo glagol. Zgornji stavek ne vsebuje glagola, zato ne potrebuje vejice. Prav tako je vejica, ki nam narekuje krajšo pravzo, pred povedkom, nelogična in ne deluje naravno. V angleščini je vrstni red stavčnih členov drugačen kot v slovenščini, zato so vejice na drugih mestih. V obeh jezikih pa je najpomembnejše pravilo, ki se ga moramo držati, da je besedilo berljivo in razumljivo. Zato moramo paziti, da ni vejic preveč ali premalo.

V kolikor pa potrebujemo dobro napisano besedilo, je pomembno, da se ne lotimo pisanja ali prevajanja sami, ampak ga damo v prevod ali v lekturo in zaupamo delo prevajalcu ali lektorju, saj zagotovo ne želite slovničnih napak v prodajnem pismu ali pogodbi ali v kakšnem drugem bolj uradnem besedilu.

Kategorije: bla blajezik