Ko prebiram razne spletne strani, oglase kot tudi prevode besedil opažam, da velikokrat zanemarjamo bogatstvo slovenskega jezika in uporabljamo angleške tujke namesto slovenskih izrazov. Nekatere izmed teh tujk so nam postale že precej domače, tako se morda niti ne zavedamo, da namesto besede PRODUKT lahko uporabimo IZDELEK, namesto besede KLIENT STRANKA, REALNOSTI RESNIČNOST. Velikokrat pri prevodih raznih poljudnih člankov na spletnih straneh naletim na INŠTALIRATI, ko imamo na voljo popolnoma slovensko besedo NAMESTITI. Potem je tu DEFINIRATI namesto OPREDELITI, FOKUSIRATI SE namesto OSREDOTOČITI SE, EKSPERT namesto STROKOVNJAK. Potem so tu še PLANIRATI namesto NAČRTOVATI, KONSTANTNO namesto NEPRESTANO, KREATIVNO namesto USTVARJALNO. In še in še… Opazite takšne besede ali smuknejo mimo vas, brez da bi se vam zdele čudne in tuje?

Dejstvo je, da angleški jezik, tako zaradi socialnih omrežij kot spleta nasploh, televizije, kup informacij iz angleško govorečega sveta, dobesedno vdira v naš jezik. Vseeno bi morali pri objavi raznih besedil, kot tudi pri prevajanju besedil po mojem mnenju skrbeti in paziti na ohranjanje slovenskega jezika. Zdi se nam, da angleške sopomenke in tujke boljše zvenijo, vendar temu ni tako. To je še posebej pomembno, če delate s strankami, če vzdržujete spletno stran, pripravljate reklamne oglase ali na spletni strani in Facebooku objavljate razne novice in članke. Naslednjič, ko boste tako pripravljali ponudbo za svoje MOREBITNE (namesto POTENCIALNE) stranke ali pa pojasnjevali NAMESTITEV (namesto INŠTALACIJE) programske opreme uporabniku, ali pa VŠEČKALI (namesto LAJKALI) nekaj na Facebooku, pomislite in preglejte, v kolikšni meri ste uporabili slovenski jezik, v kolikšni meri pa pravzaprav angleščino v slovenski preobleki.

Pa veliko užitkov pri prevajanju, pisanju oziroma ustvarjanju (KREIRANJU) raznih besedil (TEKSTOV)!:)